Verwijzing en Vergoeding

Informatie over de Zorgverzekering
 • Verwijzing

  Heeft u een verwijzing van huisarts, tandarts, medisch specialist, dan kun u meteen een afspraak maken bij een van onze leden.

  Logopedie is ook direct toegankelijk (DTL). Dit betekent dat u ook zonder verwijzing een afspraak kunt maken bij een logopedist. De logopedist zal dan na een korte screening bepalen of de behandeling opgestart kan worden of dat er alsnog een verwijzing van een arts of medisch specialist nodig is.

  Directe toegankelijkheid wordt echter niet door alle zorgverzekeraars vergoed.
  Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

 • Vergoeding

  Wanneer logopedische behandeling noodzakelijk is op medische indicatie (verwijzing via huisarts of specialist), wordt de zorg volledig vergoed. Logopedie zit zowel voor kinderen als volwassenen in het basispakket van de zorgverzekering. Voor volwassenen vanaf 18 jaar is hierbij het eigen risico van toepassing.

  Behandelingen worden door de logopedist meestal rechtstreeks gedeclareerd bij uw ziektekostenverzekering.

 • Leden op de kaart